Домоуправител

Ако изберете тази услуга Вие ще получите оперативен мениджър, който ще е лично обвързан с вашата сграда при това на постоянно разположение за всички възникнали проблеми и въпроси.

УСЛУГАТА ДОМОУПРАВИТЕЛ ВКЛЮЧВА:

  • Провеждане на Общи събрания и съставяне на целия обем документация съобразно Закона за управление на етажната собственост
  • Извършване на процедурата по регистрация на етажната собственост в съответната община
  • Изработване и актуализация на подробна Домова книга
  • Изготвяне на Правилник за вътрешния ред и осъществяване на контрол за неговото спазване
  • Събиране и обработване на оферти за ремонти по етажната собственост
  • Събиране на стари легитимни задължения от некоректни платци, включително и по съдебен ред

ЦЕНА: 2,49 ЛВ. НА ОБЕКТ (АПАРТАМЕНТ, АТЕЛИЕ, МАГАЗИН И ДР.)