Касиер

Услугата е свързана със събиране на таксите за поддръжка и управление на Етажната Собственост, както и осигуряване на прозрачност и подробна информация относно извършваните финансови операции.
  • Събиране на определените от общото събрание такси за поддръжка на етажната собственост включително и одобрените от общо събрание средства за фонд "Ремонт и обновяване" от собствениците и ползвателите по предварително определен график.
  • Варианти за събиране на таксите - посещение на място на етажната собственост, банков път, в касите на Еasypay, e-Pay.
  • Погасяване на месечните задължения на етажната собственост за комунални и други услуги
  • Изготвяне на месечни отчети относно събраните такси, неизрядни платци, направените разходи за комунални услуги, ремонти и други

 ЦЕНА: 69 ЛВ. МЕСЕЧНО