Почистване

Тъй като е основно направление в дейността ни, развиването на професионалното почистване и хигиена е наш дългосрочен приоритет.

Критериите ни за работа са изградени върху взаимовръзките между качество, ефективност, спазване на графиците и безупречно отношение към клиентите. Услугите, които предлагаме по почистване и хигиена на етажни собствености са, както следва:

  • Помитане и измиване на цялата стълбищна клетка, площадки, общи части и асансьорна кабина
  • Премахване на паяжини
  • Дезинфекция на стълбищни парапети, дръжки и ръкохватки / веднъж месечно /
  • Отстраняване на лепенки, плакати и рекламни материали от входната врата и общите части
  • Почистване на тротоарните площи пред сградата / веднъж месечно /

ЦЕНА: 0,99 ЛВ. НА ОБИТАТЕЛ.

  • Почистване веднъж седмично /четири пъти в месеца/ само за 0,99лв. на обитател, като услугата не може да бъде на стойност по-малка от 80лв;
  • Почистване два пъти седмично /осем пъти в месеца/ само за 1,89лв. на обитател, като услугата не може да бъде на стойност по-малка от 150лв.